Jesienny numer "Kubusiowego co nieco" już na Was czeka

 

      W przyrodzie na dobre zagościła już jesień… Za oknem coraz bardziej mienią się kolorami drzewa i krzewy, a trawniki zaczęły przykrywać dywany z opadłych liści.

A my mamy dla Was jesienny numer przedszkolnej gazetki.

 

Opłaty za przedszkole

 

Plakat informujący o opłatach za przedszkole za miesiąc wrzesień 2023r.

Ubezpieczenie NNW 2023/2024

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym), decyzją Rady Rodziców jest to TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny 2023/2024, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Ubezpieczenie działa od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
Termin na dokonanie ubezpieczenia - 15.10.2023r.

 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki wg wybranego wariantu.

Zakres ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Link do zakupu ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

Ogłoszenia Rady Rodziców

 

Plakat informujący o składzie osobowym Rady Rodziców w roku szkolnym 2023-2024

Plakat informujący o numerze konta bankowego Rady Rodziców i wysokości składki na poziomie poprzedniego roku szkolnego

Warsztaty w przedszkolu

              

Plakat informujący o warsztatach dla gr.V w dniu 29.09.2023r. na temat "Bioróżnorodność"

Uwaga rodzice !!!

 

Plakat informujący o godzinach posiłków w dnia 25-26.09.2023r. w związku z wyjazdem dzieci na wycieczkę do JuraParku

Jesienna sesja fotograficzna