Informacja o planowanych dyżurach wakacyjnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie w 2022r.

1 - 15 lipca 2022r. - Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem

16 - 31 lipca 2022r. - Przedszkole Publiczne w Żędowicach   

1 - 15 sierpnia 2022r. - Przedszkole Publiczne w Kielczy  

16 - 31 sierpnia 2022r. - Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

W sytuacji pogarszających się warunków epidemiologicznych terminy i formy dyżurów mogą ulec zmianie.