Opłaty za przedszkole

 

Plakat informujący o opłatach za przedszkole za miesiąc wrzesień 2023r.

Ubezpieczenie NNW 2023/2024

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym), decyzją Rady Rodziców jest to TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny 2023/2024, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Ubezpieczenie działa od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
Termin na dokonanie ubezpieczenia - 15.10.2023r.

 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki wg wybranego wariantu.

Zakres ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Link do zakupu ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

Ogłoszenia Rady Rodziców

 

Plakat informujący o składzie osobowym Rady Rodziców w roku szkolnym 2023-2024

Plakat informujący o numerze konta bankowego Rady Rodziców i wysokości składki na poziomie poprzedniego roku szkolnego

Warsztaty w przedszkolu

              

Plakat informujący o warsztatach dla gr.V w dniu 29.09.2023r. na temat "Bioróżnorodność"

Uwaga rodzice !!!

 

Plakat informujący o godzinach posiłków w dnia 25-26.09.2023r. w związku z wyjazdem dzieci na wycieczkę do JuraParku

Jesienna sesja fotograficzna

 

Zebranie Rady Rodziców - IX 2023r.

 

 Uwaga rodzice!

Zapraszam rodziców wybranych do Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w czwartek

28 września 2023r. o godz. 16.30

 Jolanta Momot
dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 2
z Oddziałem Integracyjnym  w Zawadzkiem