Życzenia wakacyjne !

 

Plakat z życzeniami wakacyjnymi 

Żabki żegnają przedszdkole :)

 

"Żabki" tańcem i zabawą żegnają nasze przedszkole ' 2024

Absolwenci przedszkola 2020-2024

 

Nasi absolwenci 2020-2024

Rekrutacja uzupełniająca 2024/2025

 

Szanowni rodzice !

Informuję, że po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, na przedszkolnej tablicy ogłoszeń została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Przypominam, że nie udzielamy informacji telefonicznych dotyczących zamieszczonej listy.

Zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia w dniach 17.06.2024r. do 26.06.2024r.

Bardzo proszę o dopilnowanie wskazanego powyżej terminu składania stosownego oświadczenia.

 Załącznik do pobrania: 

Jolanta Momot
dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 2  z Oddziałem Integracyjnym  w Zawadzkiem

Wyjście do kina

 

Plakat infomujący o wyjściu do kina w dniu 17.06.2024r.

Bardzo dziękujemy !

 

Plakat z informacyjami o zebranych środkach finansowych podczas X Pikniku Rodzinnego w dniu 08.06.2024r.