Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

   Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2022/2023, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

  Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 2/2022 i obowiązkiem złożenia deklaracji do 7 dni przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 17.01.2022r. do 02.02.2022r.

 Bardzo prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2022/2023, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb. Deklarowane godziny pobytu dzieci w przedszkolu będą uwzględnione wyłącznie w czasie pracy oddziałów, a rodzice będą płacić za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu. Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

   Składając Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić wszystkie pola deklaracji. Nie zostawiamy pól „wykreskowanych”. Aby chronić dane osobiste składamy deklaracje u dyrektora przedszkola, bądź u nauczycieli w zamkniętych kopertach. Deklaracje można pobrać także w grupie do której uczęszcza dziecko.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego