Adres:
ul. Paderewskiego 1
47-120 Zawadzkie
Telefon:
tel/fax 77 46 16 485
Telefon komórkowy:
przedszkole@ppnr2.zawadzkie.pl