Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Jolanta Momot - prezes

Grzegorz Skorupa - wiceprezes 

Ewa Karkos - sekretarz

Katarzyna Kimak - skarbniik

Regina Binda - członek zarządu

Barbara Lepiorz - członek zarządu