Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ul. Paderewskiego 1 
47-120 Zawadzkiem

tel. 77 46 16 485

fax. 77 46 16 485

 http//www.ppnr2.zawadzkie.pl