Informacja o zebraniach grupowych z rodzicami w dniach 8-16.11.2023r.