Plakat informujący o wpieraniu akcji chartyatywnej - Dyrektor biego po windę - zbiórka  funduszy bedzie trwała w dniach 30.10.-03.11.2023r.