Nowy numer przedszkolnej gazetki

 

 Zachęcamy do pobrania wiosennego numeru naszej przedszkolnej gazetki

 

Uwaga - wyjazd na spektakl muzyczny gr. II i III

 

Plakat informujący o wyjeździe dzieci z gr. II i III w dniu 02.06.2023r. na spektakl muzyczny "Jak Rumcajs Cypiska uratował" do Strzelec Opolskich

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023-2024

 

Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ogłasza nabór uzupełniający dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 na 19 wolnych miejsc.

podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)
  • Zarządzenie  nr  831/XXXIII/2023  Burmistrza  Zawadzkiego  z  dnia  23 stycznia 2023r.  w  sprawie  określenia terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami (od 08.05.2023r. do 23.05.2023r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 09.06.2023r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 13.06.2023r.)
  • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 14.06.2023r. do 21.06.2023r.)
  • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 23.06.2023r.)

 Kryteria rekrutacyjne do pobrania: 

 Załączniki - dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

UWAGA: Przewodniczący  komisji  rekrutacyjnej  może  żądać  dokumentów  potwierdzających  okoliczności  zawarte  w oświadczeniach  w  terminie  wyznaczonym  przez  przewodniczącego  lub  może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 Procedura rekrutacji do pobrania: 

Uwaga - prace termomodernizacyjne !

 

   Szanowni rodzice !

  W związku z trwającymi pracami termomodernizującymi nasze przedszkole, zwracam się z prośbą o zadbanie przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola o bezpieczeństwo swoich pociech podczas przemieszczania się wokół budynku. Proszę, aby nie przebywać w pobliżu trwających prac dłużej niż to konieczne.

  Z uwagi na dobro naszych przedszkolaków niedopuszczalne jest samodzielne chodzenie, bieganie dzieci wzdłuż budynku, za ich bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie. W miarę możliwości, zarówno przedszkole jak i firma budowlana dołożą wszelkich starań, aby trwające prace były jak najmniej uciążliwe dla wszystkich. Bardzo proszę o zrozumienie, że aby tego typu prace przeprowadzić bezproblemowo należałoby wyłączyć z użytkowania przedszkole na kilka miesięcy, co jest niemożliwe.

Jolanta Momot
dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 2  z Oddziałem Integracyjnym  w Zawadzkiem

Dyżury letnie przedszkoli w roku 2024

 

Obrazek letni przedstawiajacy morze oraz wyspę z palmą

Informacja o planowanych dyżurach wakacyjnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie w 2024r.

1 - 15 lipca 2024r. - Przedszkole Publiczne w Kielczy

16 - 31 lipca 2024r. - Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

1 - 15 sierpnia 2024r. - Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem

16 - 31 sierpnia 2024r. - Przedszkole Publiczne w Żędowicach 

Nasze przedszkole jest fajne