1 września rozpoczęliśmy kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Sale przedszkolne od samego rana rozbrzmiewały śmiechem i gwarem dziecięcych rozmów, bo miło znowu spotkać się razem. Starsze dzieci z zadowoleniem wróciły do koleżanek, kolegów i ulubionych zabaw. Najmłodsze natomiast przezwyciężają pierwsze rozstania z rodzicami, co nie jest dla nich łatwym zadaniem. Jesteśmy jednak przekonani, że dzieci szybko zaaklimatyzują się w naszym przedszkolu i przez najbliższe miesiące będziemy razem bawić się, rozwijać swoje umiejętności i wzbogacać wiedzę na różne ciekawe tematy. A oto krótka fotograficzna relacja.