"Kreatywna matematyka"
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

     W tym szkolnym2023/24 nasza grupa przystąpiła do projektu edukacyjnego pt. „Kreatywna matematyka” Projekt jest okazją do innowacyjnego i pomysłowego podejścia do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych ,rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia, zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej, aktywizacja i integracja grupy. Działania projektowe rozpoczęliśmy w październiku realizując poszczególne moduły ; matematyka w przyrodzie, matematyka wokół nas. Dzieci ćwiczyły symetrię, tworzyły zbiory oraz układały proste rytmy. Utrwalały gatunki drzew z których pochodzą liście, porównywały kolor, kształt i wielkość. Tworzyły kreatywne mandale rozwijając wyobraźnię i planowanie. Dary jesieni posłużyły nam do utrwalenia liczb oraz ułatwiły rozwiązywanie prostych  działań matematycznych. Przedszkolaki bardzo chętnie wykonywały proponowane zadania, bawiąc się i ucząc matematyki która okazuje się bardzo przyjazna , ciekawa i zachęcająca do dalszych wyzwań.