Plakat informujący rodziców, że dzieci z gr. III i V wyjeżdżające na wycieczkę mają śniadanie o godz. 8.45, planowany powrót o godz. 15.45