Chore dzieci w przedszkolu

Komunikat w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

Komunikat z Opolskiego Oddziału NFZ w Opolu

 

W związku z otrzymanym komunikatem z Opolskiego Oddziału NFZ w Opolu zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi nt. profilaktyki i postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem

 

Pliki do pobrania:

 

Zebranie Zarządu Rady Rodziców

Dokumenty rekrutacyyjne

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 Załączniki do pobrania: 

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.