Zdjęcia! Zdjęcia! Zdjęcia!

Teatrzyk w przedszkolu

Chore dzieci w przedszkolu

Nasze zabawki

Akademia z okazji DEN

Opłaty za przedszkole

Składka na Radę Rodziców