Rekrutacja do przedszkola 2022-2023

 

 Drodzy Rodzice !

 LIsta dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola została umieszczona na tablicy ogłoszeń w naszej placówce. Lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023.  W przypadku zakwalifikowania się dziecka do więcej niż jednego przedszkola, rodzic może złożyć potwierdzenie woli tylko w jednym przedszkolu. Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 28.03.2022r. – 05.04.2022r. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Druk potwierdzenia dostępny jest poniżej.

 Załącznik - do pobrania: 

 Procedura rekrutacji do pobrania: 

Dzień koloru zielonego

 

UWAGA ! UWAGA !

 

W poniedziałek 21 marca,
witamy Wiosnę z kolorem zielonym.
Prosimy wszystkie dzieci aby w tym dniu założyły ubranie z elementem tego koloru.

Teatrzyk w przedszkolu

 

Plakat zapraszający dzieci na przedstawienie teatralne pt. "Detektyw zagadka na tropie" w dniu 16 marca o godzinie 9.30

Akcja Charytatywna!

 

 

Szanowni rodzice!

    Nasze przedszkole solidaryzując się w tych trudnych chwilach z Ukrainą, zaangażowało się w zbiórkę niezbędnych rzeczy dla matek z dziećmi przebywających w naszej miejscowości. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy otworzyli swoje serca, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Jesteście wspaniali, cieszymy się, że zawsze możemy na was liczyć!

Zebrane dary zostały już przekazane potrzebującym.

   Plakat prezentujący dary zebrane podczas akcji charytatywnej na rzecz obywateli Ukrainy  

Jolanta Momot dyrektor przedszkola

Liliana Matuszek - przedszkolny koordynator akcji

Prosba o wsparcie

Uwaga Rodzice!

 

Informacje rekrutacyjne !

   Informuję rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023, iż zgodnie z §2 ust. 1 Uchwały Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie - załącznikiem do wniosku potwierdzającym zatrudnienie jest wyłącznie: zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zlecenodawcę bądź oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Proszę rodziców, którzy złożyli inne załączniki potwierdzające kryterium zatrudnienia niż wymienione powyżej o jak najszybsze doniesienie dokumentów wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

  Informuję rodziców dzieci z rocznika 2020r., którzy złożyli wnioski o przyjęcie do naszego przedszkola w trwającej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, iż w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci z roczników 2019 - 2016. Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku w trakcie roku szkolnego, jeśli są wolne miejsca (w najmłodszej grupie) po przyjęciu dzieci w wieku 3-6 lat.

Jolanta Momot

dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem