Opłaty za przedszkole

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie, przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawadzkie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie.
   Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony powyżej rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć i pobytu dziecka w przedszkolu.

   Opłaty wnoszone są z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca co oznacza, że wpłata rodziców musi znaleźć się na koncie przedszkola najpóźniej tego dnia.

Dzienna stawka żywieniowa: 

śniadanie-1,80 zł; obiad-3,00 zł; podwieczorek-1,20 zł