Przedszkole obecnie

   Od jesieni 1990r. przedszkole mieści się w nowej siedzibie przy ul. Paderewskiego 1. Budynek jest położony w bezpiecznej odległości od dróg komunikacyjnych i hałasu miejskiego, w niedużej odległości od lasu i rzeki Mała Panew. Nasze przedszkole jest placówką wielooddziałową. Duża liczba wniosków rodziców o przyjęcie do przedszkola świadczy o tym, że jesteśmy dobrze odbierani w środowisku lokalnym. Dzieci przebywające w przedszkolu uczęszczają do czterech grup ogólnodostępnych i jednego oddziału integracyjnego, a ich organizacja zależy od ilości zapisanych dzieci z danego rocznika. Oddziały obejmują dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Dzienny czas pracy wszystkich oddziałów przekracza 5 godzin, a każda z grup powierzona jest opiece 2 nauczycieli. Godziny otwarcia przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców i dlatego jest ono czynne od 5.30 do 16.30 lub 17.00.

   Personel zatrudniony w przedszkolu, swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do stałego podnoszenia poziomu pracy placówki, a tym samym do większego zadowolenia klientów naszego przedszkola. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci oraz zapewnić jak najlepszą opiekę wychowawczo-dydaktyczną. Nasze działania ukierunkowane są także na wspieranie indywidualności każdego dziecka oraz szanowanie jego praw i godności. Ważne jest dla nas również bezpieczeństwo oraz dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne każdego dziecka. Celem naszej pracy jest dbałość o dobro dzieci i ich rozwój oraz kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w edukacji szkolnej. 

   Poza atrakcyjną realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w celu urozmaicenia i poszerzenia realizowanych treści w przedszkolu wdrażane są różnorodne projekty i przedsięwzięcia, których autorami są nasi nauczyciele. Tradycją naszej placówki stały się nasze autorskie warsztaty plastyczne przedszkolaków, które organizujemy już od 14 lat.

Podczas warsztatów za pomocą plastyki wprowadzamy, kształcimy i utrwalamy różnorodne zagadnienia edukacyjne:

 • „Bezpieczny Przedszkolak”
 • „W krainie barw i kolorów”
 • „Jesień z pluszowymi misiami”
 • „My o zdrowie dbamy i innych do tego zachęcamy”
 • „Przedszkolaki w świecie matematyki”
 • „Przedszkolaki w świecie przyrody”
 • „Teatralna sztuka przedszkolaka szuka”
 • „Tęczowe warsztaty w Przedszkolu”
 • „Muzyka dla smyka”
 • „Bajkowe warsztaty przedszkolaków”
 • „Matematyka w kolorach”
 • „Zumba”
 • „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
 • „Zaczarowane książki przedszkolaków”

   W naszym przedszkolu panuje miła i rodzinna atmosfera. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku oraz jego rodzinie, kierujemy się zawsze dobrem naszych przedszkolaków, pamiętając że każde dziecko jest dla nas tak samo ważne. Staramy się, aby dzień spędzony w przedszkolu dawał dzieciom dobrą zabawę, szczęście i wiele radości. Podejmowane przez nas liczne zadania i działania stały się tradycją naszej placówki.

 Nasze przedszkole