Zmiany na naszej stronie internetowej !!!

   

Uwaga ! Uwaga !

Drodzy rodzice informuję, że nasza strona internetowa stanowi również przedszkolną tablicę ogłoszeń, w związku z tym "podstronki" poszczególnych grup zostały wzbogacone o dodatkowe zakładki. Obecnie znajdują się tam:

  • Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki (gdzie zamieszczamy tygodniową tematykę wiodącą, piosenkę i wiersz na dany miesiąc),
  • Aktualności i ogłoszenia grupowe (informacje dla grupy i zdjęcia z różnorodnych działań),
  • Nasza galeria (zdjęcia prac plastycznych przedszkolaków).
  • Zajęcia dodatkowe (harmonogram zajęć dodatkowych - gr. II, III, IV, V).

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Polecamy zajęcia ruchowe z elementami piłki ręcznej dla dzieci

Zebrania grupowe z rodzicami

Zajęcia w ramach kontynuacji projektu unijnego

Elektroniczna rejestracja pobytu dzieci w przedszkolu

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni rodzice !

Zbliża się 1 września. Rozpoczynamy rok przedszkolny w formie stacjonarnej, dlatego musimy wspólnie dbać o bezpieczeństwo na terenie placówki. W związku z ograniczeniami jakie istnieją za sprawą COVID-19 pracujemy zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, co m.in. oznacza że:

  • Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko, które nie przejawia objawów infekcyjnych, tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura.
  • Rodzice przyprowadzający dzieci wchodzą wyłącznie do części wspólnej - holu głównego przedszkola i zachowują bezpieczną odległość od innych rodziców z dziećmi. Do holu przedszkola wchodzimy po kolei. 
  • Dziecko przyprowadza wyłącznie jeden rodzic/opiekun i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który wspomaga je podczas przebierania się w szatni i odprowadza do wyznaczonej sali, zgodnie z przygotowaną organizacją pracy nauczycieli.
  • Do przedszkola nie przynosimy zabawek, pluszaków, kocyków, itp.
  • Osoba odbierająca dziecko, pozostaje w holu przedszkola. Personel przedszkola doprowadzi dziecko z sali do szatni, a następnie z szatni do rodzica/opiekuna.
  • W przypadku dzieci rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu, wyjątkowo w pierwszym dniu pobytu -  rodzic/opiekun może wprowadzić dziecko do szatni, przebrać je i odprowadzić do sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) z zachowaniem dystansu społecznego.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania naszej placówki w roku szkolnym 2020/2021 będą na bieżąco zamieszczane na przedszkolnej stronie internetowej.

Na początku września planujemy zebranie informacyjno-organizacyjne z rodzicami najmłodszej grupy I "Żabki" z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, natomiast spotkania z rodzicami pozostałych grup odbędą się w terminie późniejszym o czym będziemy jeszcze informować.

Przypominamy, iż w przedszkolu w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaktualizowanymi procedurami przedszkolnymi.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Wszystkim Rodzicom naszych przedszkolaków życzymy spokojnych pierwszych dni, szczególnie rodzicom dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną, pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy zależna jest również szybka adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych. To dla dzieci duża zmiana, nowy etap życia, dlatego wspierajmy dzieci aby uzyskać sukces.

Powodzenia!

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem