//W przedszkolu jest zatrudnionych 28 osób w tym 13 nauczycieli (łącznie z dyrektorem),

3 pracowników administracji oraz 12 pracowników obsługi.

     

KADRĘ PEDAGOGICZNĄ PLACÓWKI STANOWIĄ:

Kadra przedszkola

mgr Jolanta Momot 

dyrektor przedszkola
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą,
kwalifikacje do sprawowania nadzoru pedagogicznego

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Burmistrza
Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty - 2013r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2012r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 2014r. - nadany przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumiennie wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa

Kadra przedszkola

mgr Karina Gryc

katecheta
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: historia, teologia, oligofrenopedagogika

Kadra przedszkola

mgr Aleksandra Kałuża

                    nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego                                                                 Certyfikowany Terapeuta Ręki                                            Trener Umiejętności Społecznych TUS SST

nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: edukacja elementarna, terapia pedagogiczna, j. angielski

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Kadra przedszkola

mgr Ewa Karkos

nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2005r., 2009r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - 2014r. - nadany przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumiennie wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa

Kadra przedszkola

mgr Katarzyna Kimak

                        nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog,                                                              Certyfikowany Terapeuta Ręki                                            Trener Umiejętności Społecznych TUS SST
nauczyciel mianowany
ukończone kierunki: edukacja elementarna, oligofrenopedagogika

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2006r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2019r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

mgr Barbara Lepiorz

nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, pedagog-terapeuta, Certyfikowany Terapeuta Ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola, Nagroda Burmistrza - 2003r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

mgr Liliana Matuszek

nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda, Certyfikowany Terapeuta Ręki
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
logopedia szkolna i przedszkolna

Kadra pedagogiczna

mgr Agnieszka Ochlust

                                                             psycholog                                                                                            Certyfikowany Terapeuta Ręki terapeuta AAC I stopnia                            Trener Umiejętności Społecznych TUS SST
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: psychologia

Nagrody i odznaczenia:
dwukrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Kadra przedszkola

mgr Barbara Pflaum

nauczyciel wychowania przedszkolnego, gimnastyki korekcyjnej,   Certyfikowany Terapeuta Ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna z elementami masażu

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2014r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2017r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

mgr Renata Piłacka

nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka niemieckiego
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
język niemiecki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2009r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

mgr Katarzyna Rudzik

            nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, tyflopedagog,                                   pedagog-terapeuta, Certyfikowany Terapeuta Ręki                               Trener Umiejętności Społecznych TUS SST
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,
terapia pedagogiczna, tyflopedagogika

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2010r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2018r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

mgr Aurelia Schatton-Kuś

nauczyciel wychowania przedszkolnego,  oligofrenopedagog, pedagog-terapeuta, Certyfikowany Terapeuta Ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2004r. i 2015r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

mgr Anna Włóczyk (urlop zdrowotny)

nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
logopedia z oligofrenopedagogiką

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2018r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kadra przedszkola

KADRĘ POMOCNICZĄ TWORZĄ:

Kadra przedszkola

Renata Domaradzka - intendent

Elżbieta Berg - szefowa kuchni
Grażyna Opszańska - kucharka
Róża Siemiątkowska - kucharka

Regina Binda - pomoc nauczyciela
Monika Hesig - pomoc nauczyciela

Irena Bałos - woźna oddziałowa
Katarzyna Chmiel - woźna oddziałowa
Gabriela Friedrich - woźna oddziałowa
Anna Skrzyniarz - woźna oddziałowa
Aleksandra Wolarz - woźna oddziałowa

Norbert Duda - konserwator

Kadra przedszkola

PRACOWNICY KSIĘGOWOŚCI:

Alina Mania - główna księgowa

Małgorzata Stoszek - starsza księgowa/ref.ds kadrowych

Kadra przedszkola