Zajęcia dodatkowe 

Zajęcia dodatkowe    W naszym przedszkolu prowadzone są nieodpłatne zajęcia wspierające rozwój dzieci, rozwijające ich zainteresowania dzieci oraz uatrakcyjniające pobyt dzieci w przedszkolu. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Nauka gry na flażolecie - zajęcia językowe odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają od 30 do 60 minut. Są prowadzone przede wszystkim w formie zabawowej. Uczestniczą w nich dzieci starsze, przebywające w przedszkolu dłużej niż czas trwania realizacji podstawy programowej.

„Mali ogrodnicy” - zajęcia edukacji przyrodniczej prowadzone są w ramach projektu unijnego „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”, odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają od 30 do 60 minut. Są prowadzone przede wszystkim w formie zabawowej. Uczestniczą w nich dzieci 5-6 letnie

„Teatralna sztuka przedszkolaków szuka” - zajęcia edukacji teatralnej prowadzone są w ramach projektu unijnego „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”, odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają od 30 do 60 minut. Są prowadzone przede wszystkim w formie zabawowej. Uczestniczą w nich dzieci 5-6 letnie

Pogadanki religijne - zajęcia religii odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 30 minut. Organizowane są  w gr. III, gr.IV i gr.V.

Zajęcia z logopedą - zajęcia logopedyczne odbywają się kilka razy w tygodniu. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są opieką logopedyczną. W pierwszej kolejności w zajęciach uczestniczą dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice mają możliwość kontaktu z logopedą w każdym tygodniu w celu omówienia dalszych kierunków pracy z dzieckiem.

Zajęcia z psychologiem - zajęcia z psychologiem odbywają się 1 raz w tygodniu. Uczestniczą w nich przede wszystkim dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci wymagające pracy z psychologiem. Rodzice każdego przedszkolaka mogą zwrócić się do psychologa z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów i trudności wychowawczych z własnym dzieckiem.

Zajęcia specjalistyczne - zajęcia specjalistyczne odbywają się każdego dnia i trwają  do 45 minut. Prowadzone są z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia edukacyjnego.  Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem systematycznie współpracują z nauczycielem grupy, do której uczęszcza dziecko objęte terapią.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywają się w ciągu całego tygodnia i trwają  do 30 minut w zależności od możliwości dzieci. Prowadzone są z dziećmi wymagającymi odpowiedniego wspomagania. Nauczyciele prowadzący zajęcia codziennie  kontaktują się z rodzicami dziecka w celu omówienia podjętych w danym dniu działań terapeutycznych.

Zajęcia rewalidacji - zajęcia rewalidacji indywidualnej odbywają się każdego dnia i trwają do 30 minut. Prowadzone są z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych.  Nauczyciele terapeuci codziennie  kontaktują się z rodzicami prowadzonego dziecka w celu omówienia podjętych w danym dniu działań terapeutycznych. Systematycznie współpracują z nauczycielem grupy, do której uczęszcza dziecko objęte rewalidacją.