Dokumenty rekrutacyyjne

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 Załączniki do pobrania: 

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Opłaty za przedszkole

Praca przedszkola w okresie ferii zimowych

Wpłaty na Radę Rodziców !

Dyżury przedszkoli Gminy Zawadzkie w okresie letnim