XIV Warsztaty Przedszkolaków

Teatrzyk w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

Podpisanie umowy "Przedszkolaki z naszej paki!"

Zebrania grupowe z rodzicami