Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 Załączniki do pobrania:

 

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności   w terminie 14 dni.

 

Niebieski kolor królewski

Rada Rodziców - zebranie

1% dla naszego Stowarzyszenia

Walentynkowe miłe słowa

Dziękujemy z całego serca