plakat informujący o wysłanie do rodziców drogą elektroniczną informacji o opłatach za przedszkole za m-c maj 2023r.