Szanowni rodzice !

  Informuję rodziców, iż postępowanie rekrutacyjne prowadzone w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na rok szkolny 2023/2024 dotyczy dzieci w kategoriach wiekowych: od 3 do 6 lat. Podczas postępowania rekrutacyjnego złożono także 6 wniosków kandydatów urodzonych w 2021r. Dzieci, które będą miały ukończone 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą przyjmowane przez dyrektora przedszkola w ciągu roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 Jolanta Momot
dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 2  z Oddziałem Integracyjnym  w Zawadzkiem