Plakat z prośba do rodziców o zgłaszanie dzieci, które będą chodziły do przedszkola w czasie ferii zimowych 13-24.02.2023r.