Szanowni Rodzice!

   Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk w wariantach za 35, 40 i 47 złotych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Plakat informujący o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2021-2022

Z powodu sytuacji epidemiologicznej płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki wg wybranego wariantu.

Plakat informujący o wariantach ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021-2022

Oferta ubezpieczenia

Informacje EDU PLUS

Tabela norm oceny procentowej

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Druk zgłoszenia roszczenia

Plakat informujący o telefonie kontaktowym z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERISK