Plakat informujący rodziców o opłatach za przedszkole za wrzesień 2021r.