Dyżury wakacyjne przedszkoli

Informacja o wakacyjnych dyżurach przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie w 2020r.

W okresie wakacji przedszkola Gminy Zawadzkie będą dyżurowały w następujących terminach:

 

01.07.-15.07.2020r.- Przedszkole Publiczne w Kielczy

Wniosek na dyżur letni do PP w Kielczy

 

16.07.-31.07.2020r.- Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Wniosek na dyżur letni do PP2 w Zawadzkiem

 

01.08.-15.08.2020r.- Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem

Wniosek na dyżur letni do PP3 w Zawadzkiem

 

16.08.-31.08.2020r.- Przedszkole Publiczne w Żędowicach

Wniosek na dyżur letni do PP w Żędowicach

 

 

z