Regulaminy obowiązujące w przedszkolu

Regulamin spacerów i wycieczek PP2 Zawadzkie

Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

Regulamin Pracy PP2 Zawadzkie

Regulamin Pracy Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

 Regulamin wynagradzania PP2 Zawadzkie

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

 Regulamin Rady Pedagogicznej PP2 Zawadzkie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

 Regulamin ZFŚS PP2 Zawadzkie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola  Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem