Procedury obowiązujące w przedszkolu 

Procedura wyjść grupowych PP2 Zawadzkie

Procedura rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem 

 

Procedura wyjść grupowych PP2 Zawadzkie

Procedura wyjść grupowych obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

Procedura organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Procedura organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

Procedura bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci PP2 Zawadzkie

Procedura bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

 Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej PP2 Zawadzkie

 Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

 Procedura wczesnego wspomagania rozwoju PP2 Zawadzkie

Procedura wczesnego wspomagania rozwoju obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

 Procedura obserwacji zajęć PP2 Zawadzkie

Procedura obserwacji zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem