Pożegnanie starszaków

Dziękujemy z całego serca !

Dzień Dziecka ' 2020

 

Brawa dla Kuby !!!

 

W kwietniu zachęcaliśmy do wykonania rysunków, prac plastycznych związanych z pracą osób, które troszczą się o nasze bezpieczeństwo a także o cichych bohaterach, którzy narażają się dla nas w tym trudnym czasie. Zaimponował nam Kuba Witek! wykazał się naprawdę wielką inwencja twórczą. Kubusiu – Twoja makieta to wspaniała praca! dlatego chcemy nagrodzić Twoje zaangażowanie dyplomem i nagrodą. Zapraszamy rodziców Kuby do naszego przedszkola po odbiór niespodzianki (prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu).

 

BRAWO TY!!!

Nowe zasady w przedszkolu - rady Doktora Pawełka

 

Uwaga !!! Uwaga !!!

Zachęcamy rodziców do obejrzenia wspólnie z dzieckiem filmu edukacyjnego "Niezbędnik Doktora Pawełka - nowe zasady w przedszkolu". Film polecamy nie tylko dzieciom, które przyjdą do przedszkola w poniedziałek 25 maja, ale także wszystkim naszym przedszkolakom pozostającym jeszcze przez jakiś czas w domu.

"Niezbędnik Doktora Pawełka - nowe zasady w przedszkolu"  na kanale Zielona Żyrafa  

Informacja o pracy przedszkola od dnia 25 maja 2020r.

 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, iż  z dniem 25 maja 2020r. planujemy otworzyć nasze przedszkole. Aby spełnić wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, funkcjonować będą dwie małoliczne grupy. Przedszkole i grupy nie będą pracowały w dotychczasowej formule sprzed epidemii. Będą nowe godziny pracy oddziałów, dzieci w grupach będą w różnym wieku, do grup będą przydzieleni nasi nauczyciele, ale niekoniecznie pracujący wcześniej z danymi dziećmi. Nie zapomnimy także o dzieciach, które zostaną w domu, nadal będziemy przygotowywać, publikować i przesyłać nasze propozycje do pracy z dzieckiem.

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie, ustalając kolejności przyjęć będziemy stosować następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa:

1) Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*
2) Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
c) w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
d) w instytucjach pomocy społecznej (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej) oraz w jednostkach oświatowych

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Kryteria dodatkowe:
1) Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
2) Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
3) Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Wszelkie informacje na ten temat  zakwalifikowania dziecka otrzymają państwo indywidualnie.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym przedszkolu:

Procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w trakcie zajęć prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 a także wytycznymi i materiałami MEN, MZ i GIS:

 

      

z poważaniem
Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

"Podziel się sercem !"