Podział na grupy w roku szkolnym 2020/2021 !

Informuję, że listy dzieci z podziałem na grupy wiekowe na rok szkolny 2020/2021 zostaną udostępnione na przedszkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 26 sierpnia 2020r.

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem