Drodzy Rodzice!

   Informujemy, że nasze przedszkole umożliwia ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym. Rodzice obecni na zebraniu ogólnym 4 września 2019r. jednogłośnie wybrali InterRisk, ul. Nowakowskiego 22,     00-688 Warszawa.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej - warianty i wysokość składki

Ogólne warunki ubezpieczenia Edu Plus

RODO Obowiązek informacyjny ubezpieczenia grupowe

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłaszanie szkody przez internet

W celu ubezpieczenia NNW swojego Dziecka, proszę o wpłatę składki w wysokości wybranego wariantu na numer konta:                90 1160 2202 0000 0003 3775 5318    

tytułem przelewu: PP2ZAW_Imię_Nazwisko

Nazwa odbiorcy przelewu; InterRisk ul. Nowakowskiego 22  00-688 Warszawa                           

Termin wpłaty do 15 października 2019 roku.

Pytania odnośnie ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód proszę kierować bezpośrednio do Przedstawiciela wybranej w tym roku szkolnym firmy InterRisk:

Łukasz Gębura, tel.: 690 000 703