Programy edukacyjne

Praca w naszym przedszkolu koncentruje się przede wszystkim na:


W roku szkolnym 2019/2020 zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:

„Nasze przedszkole" - M. Kwaśniewskiej i M. Żaba-Żabińskiej

a także w oparciu o własne programy wspomagające pracę przedszkola:

„Nasze przedszkole przychylne rodzicom -program współpracy z rodzicami”
autorzy: J.Momot, D.Bogucka, E.Karkos, K.Kimak, B.Lepiorz, I .Wiesiołek

„Jesteśmy przedszkolakami będziemy uczniami -program współpracy
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Publiczną Szkołą Podstawową w Zawadzkiem”
autorzy: J. Momot, B. Brzezińska

„Nasze przedszkole dla wszystkich dzieci-program pracy przedszkola
z oddziałem integracyjnym”
autor: J. Momot

Indywidualne programy terapeutyczne dla każdego dziecka
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci