Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA
W przedszkolu jest zatrudnionych 27 osób, w tym 13 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi.

Kadra przedszkola

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Jolanta Momot
dyrektor przedszkola
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne,
oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą,
kwalifikacje do sprawowania nadzoru pedagogicznego

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Burmistrza

Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty - 2013r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2012r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 2014r. - nadany przez Prezydenta RP

Kadra przedszkola

mgr Karina Gryc
katecheta
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: historia, teologia, oligofrenopedagogika,
terapia pedagogiczna

Kadra przedszkola

mgr Aleksandra Kałuża
nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego, pedagog terapeuta, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: edukacja elementarna, terapia pedagogiczna,
język angielski, certyfikat terapeuty ręki,
certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Kadra przedszkola

mgr Ewa Karkos
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2005r., 2009r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - 2014r. - nadany przez Prezydenta RP

Kadra przedszkola

mgr Katarzyna Kimak
nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych
nauczyciel mianowany
ukończone kierunki: edukacja elementarna,
oligofrenopedagogika, certyfikat terapeuty ręki,
certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2006r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2019r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Barbara Lepiorz
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, certyfikat terapeuty ręki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2003r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

Ewelina Lizurej
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel stażysta
ukończone kierunki: 
studia I stopnia - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori

Kadra przedszkola

mgr Liliana Matuszek
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, terapeuta ręki
nauczyciel kontraktowy
ukończone kierunki: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym,
oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna,
logopedia szkolna i przedszkolna, certyfikat terapeuty ręki

Kadra pedagogiczna

mgr Agnieszka Ochlust
psycholog, terapeuta ręki, terapeuta AAC I stopni, trener umiejętności społecznych
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: psychologia, certyfikat terapeuty ręki,
certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS STT

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola

Kadra przedszkola

mgr Barbara Pflaum
nauczyciel wychowania przedszkolnego gimnastyki korekcyjnej, terapeuta ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne,
gimnastyka korekcyjna z elementami masażu, certyfikat terapeuty ręki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2014r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2017r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Renata Piłacka
nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka niemieckiego
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne,
język niemiecki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2009r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Katarzyna Rudzik
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, certyfikat terapeuty ręki, trener umiejętności społecznych TUS SST

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2010r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2018r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

mgr Aurelia Schatton-Kuś
nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ręki
nauczyciel dyplomowany
ukończone kierunki: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, certyfikat terapeuty ręki

Nagrody i odznaczenia:
wielokrotnie przyznana Nagroda Dyrektora Przedszkola
Nagroda Burmistrza - 2004r. i 2015r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. - nadany przez Ministra Edukacji Narodowej

Kadra przedszkola

KADRA ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWA

Renata Domaradzka - intendent

Elżbieta Berg - szefowa kuchni
Grażyna Opszańska - kucharka
Róża Siemiątkowska - kucharka

Regina Binda - pomoc nauczyciela
Monika Hesig - pomoc nauczyciela

Irena Bałos - woźna oddziałowa
Katarzyna Chmiel - woźna oddziałowa
Gabriela Friedrich - woźna oddziałowa
Anna Skrzyniarz - woźna oddziałowa
Aleksandra Wolarz - woźna oddziałowa

Norbert Duda - konserwator

Kadra przedszkola

PRACOWNICY KSIĘGOWOŚCI

Alina Mania - główna księgowa

Małgorzata Stoszek - starsza księgowa/ref.ds kadrowych

Kadra przedszkola