Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

 Drodzy Rodzice!

   Informujemy, że nasze przedszkole umożliwia ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym. Rodzice obecni na zebraniu ogólnym 8 września 2018r. jednogłośnie wybrali Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa - Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „GRONO NR 3/12”

AVIVA dla uczniów i przedszkolaków 2018/2019

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "GRONO NR 3/12"

Postanowienia dodatkowe

RODO Obowiązek informacyjny  ubezpieczenia grupowe

Jak zgłosić roszczenie?