Pod koniec kwietnia wszystkie grupy gościły rodziców na zajęciach otwartych. Rodzice po raz drugi w tym roku, mogli  obserwować swoje dzieci podczas zajęć edukacyjnych. Tym razem maluszki i średniaki razem z rodzicami przenieśli się na wiosenną łąkę, natomiast dzieci starsze  popisywały się swoimi umiejętnościami aktorskimi bawiąc się w  teatr.


„Na zielonej łące”-zajęcia wg systemu D. Dziamskiej- Edukacja przez ruch w grupie I


„Wiosna na łące”- poznajemy świat roślin i zwierząt w grupie II


„Co słychać wiosną na łące”- poznajemy kwiaty i mieszkańców łąki w grupie III


„Na scenie przedstawienie”- inscenizowane zabawy teatralne w oparciu o znane dzieciom bajki w grupie IV                         


„W świecie teatru” – poszerzenie i utrwalenie wiadomości o teatrze w grupie V