Szanowni rodzice !

W związku z ograniczeniami jakie istnieją za sprawą COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo na terenie placówki informuję, że z dniem 19 października 2020r. do budynku przedszkola wchodzą wyłącznie dzieci oraz pracownicy przedszkola. Budynek przedszkola będzie zamknięty. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci, proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych. Proszę o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 8.30.

W celu uniknięcia kumulacji osób przed wejściem do przedszkola (około godz. 15.00), zwracam się z gorącą prośbą do rodziców dzieci z gr.I "Żabek" o odbiór swoich pociech po podwieczorku tzn. od godz. 15.00. Proszę także rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe o odbieranie dzieci po zakończonych zajęciach, aby zapoznać się z dokładnym harmonogramem zajęć dodatkowych oraz godziną podwieczorków w poszczególnych dniach należy zajrzeć do zakładki danej grupy.

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem