Warsztaty dla nauczycieliNauczyciele są zobowiązani do ciągłego dokształcania się, poszukiwania nowych rozwiązań, innowacyjnych form aktywizujących swoich podopiecznych. Dlatego też w sobotę  18 maja  został zorganizowany w naszym przedszkolu kurs pogłębiający wiedzę z zakresu systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, w którym uczestniczyły nauczycielki nie tylko z naszego przedszkola. Prowadząca, szkolenie pani Joanna w formie warsztatu przedstawiła nowe propozycje  systemu, które na pewno  zostaną wprowadzone w edukację naszych przedszkolaków.

  Krótko, na czym polega system.
„Edukacja przez ruch” - to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat (Dorota Dziamska „Edukacja przez ruch, Kropki, kreski...” WSiP 2005). Metoda D. Dziamskiej polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej muzyki. W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz polisensoryczne  poznawanie, rozwijamy się emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Poprzez pracę tą metodą dziecko zyskuje sprawność grafomotoryczną, umiejętność współpracy grupowej,  możliwość odreagowania stresów spowodowanych niepowodzeniami, większą wiarę we własne siły, umiejętność wypowiadania się, wzbogacanie słownika.