WigiliaWigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, dlatego w naszej przedszkolnej rodzinie przeżywamy go bardzo uroczyście. Jest już tradycją, że w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną, w porze obiadowej wraz ze wszystkimi pracownikami przedszkola zasiadamy do odświętnie nakrytych stołów, aby wspólnie spożyć wigilijne potrawy.

Wcześniej w każdej sali razem z Panią dyrektor i naszymi  paniami składamy sobie świąteczne życzenia i dzielimy się opłatkiem. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.