Plakat z zaproszeniem członków Rady Rodziców na spotkanie podsumowujące rok szkolny 2021-2022